Vol 2, No 2 (2017)

July-December

Table of Contents

Original Article

Takashi Mori, Ichiro Fujishima, Hidetaka Wakabayashi, Masataka Itoda, Kenjiro Kunieda, Jun Kayashita, Shinta Nishioka, Akiko Sonoda, Yoshitoshi Kuroda, Minoru Yamada, Sumito Ogawa
PDF
María Claudia Espinel-Bermúdez, Eliseo Ramírez-García, Carmen García-Peña, Antoni Salvà-Casanovas, Liliana Ruiz-Arregui, Ángel Cárdenas-Bahena, Sergio Sánchez-García
PDF
Ana Maria Rodriguez, Julia Braverman, Dimple Aggarwal, John Friend, Elizabeth Duus
PDF
Kentaro Kamiya, Nobuaki Hamazaki, Ryota Matsuzawa, Kohei Nozaki, Shinya Tanaka, Yuta Ichinosawa, Emi Maekawa, Chiharu Noda, Minako Yamaoka-Tojo, Atsuhiko Matsunaga, Takashi Masuda, Junya Ako
PDF
Karolina A Rygiel, Richard Matthew Dodds, Harnish P Patel, Holly E Syddall, Leo D Westbury, Antoneta Granic, Cyrus Cooper, Joshua Cliff, Mariana C Rocha, Doug M Turnbull, Avan A Sayer
PDF

Editorial

Tobias Daniel Trippel, Nicole Ebner, Goran Loncar, Stephan von Haehling
PDF

Review

Rebecca McClure, Anthony Villani
PDF